Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Classresponder

Άλλο ένα εργαλείο αξιολόγησης είναι το http://www.classresponder.com/ . Ο εκπαιδευτικός εγγράφεται και δημιουργεί τάξεις. Μπορεί να φτιάξει διάφορα τεστ αξιολόγησης για τους μαθητές του, οι οποίοι μπορούν να τα απαντήσουν στον υπολογιστή, στο τάμπλετ ή στο κινητό τηλέφωνο.

Flubaroo

Το Flubaroo είναι πρόσθετο στα Google Spreadsheets το οποίο βοηθά στην αξιολόγηση τεστ. Έστω ότι φτιάξατε ένα τεστ αξιολόγησης στο Google Forms.Αφού συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο από τους μαθητές, δημιουργείται αυτόματα ένα spreadsheet με όλες τις απαντήσεις. Τώρα βάζετε σε λειτουργία το Flubaroo,  το οποίο έχετε εγκαταστήσει και είναι στην μπάρα με τα πρόσθετα. Ρυθμίζετε τις επιλογές αξιολόγησης και το Flubaroo αξιολογεί σε ελάχιστο χρόνο τα ερωτηματολόγια. Δείτε ένα βίντεο για τις λειτουργίες του.